De Kaart Rond Tafel VZW trekt naar de Raad van State

Zoals eerder vermeld hebben wij samen met onze juriste een grondige analyse gemaakt van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen inzake de verkavelingsvergunning Project Kaart.

We zijn tot de conclusie gekomen dat er in dit arrest veel tegenstrijdigheden zitten en zelfs schendingen van de Grondwet.

Er is door de VZW De Kaart Rond Tafel een cassatieberoep ingediend bij de Raad van State om dit arrest aan te vechten.

We zijn dit verschuldigd aan de wijk! We mogen onszelf achteraf het verwijt niet maken dat we alle pistes niet hebben uitgeput. Mede door de middelen die we van de wijk gekregen hebben is dit mogelijk.

We weten, statistisch gezien, dat de kans op ontvankelijkheid klein is, maar dit is een ongezien arrest en we gaan onze kans ”Kaart” op tafel moeten leggen.

In het verzoekschrift wordt een taal gebruikt die niet altijd duidelijk is voor ons Kaarters. Vandaar een verkorte duidelijkere versie onderaan :