Morgen, donderdag 11 juni om 20u, gaat een delegatie afgevaardigden van DE KAART ROND TAFEL in gesprek met het gemeentebestuur.

Wij zullen slechts twee cruciale vragen stellen:🧐

  • In welke fase van het project bevindt de gemeente zich nu?
  • Kunnen er nog grote wijzigingen plaats vinden?🧐
  • Maar bovenal: is het gemeentebestuur dan nog bereid om aanzienlijke wijzigingen te doen en financieel te investeren in de nieuwe scholen, waardoor de woningbouw in aantal aanzienlijk wordt gereduceerd en de scholen meer ruimte krijgen?

WANT onze buurtvereniging gaat voor een leefbare wijk Kaart:

💚

een landelijke wijk, met veel groen en open speelruimtes, waar het goed en rustig wonen is,

💚

met twee nieuwe scholen met aantrekkelijke leer- en werkplekken en een grote speelplaats,

💚

met een actief verenigingsleven, waardoor bewoners zorg en verbinding vinden met elkaar, in plaats van vervreemding.

Het project dat nu op tafel ligt, beantwoordt hier niet aan. Dit is de overtuiging van ons buurtcomité, dat tracht een afspiegeling te zijn van vele bezorgde bewoners van de wijk Kaart.

We houden jullie op de hoogte en kunnen zeker nog steun gebruiken!

🌈
🏡
Share on: