Beroep indienen tegen de verkavelingsvergunning

Beste Kaarters en sympathisanten

Op de website van de gemeente Brasschaat over de verkavelingsvergunning van het project Kaart staat een “fout”. Er wordt vermeld dat de beroepsprocedure begint te lopen voor 30 dagen vanaf 24 juni :

Maar in het dossier op het omgevingsloket Vlaanderen (OMV_2020112615) valt “tot en met 28 juli” te lezen.

Wat hier de bedoeling van is, is ons een raadsel?? Onze juristen geven mee dat de datum in het omgevingsloket juridisch bindend is in de rechtspraak.

Wil je ook een beroep indienen tegen de beslissing van de verkavelingsvergunning? Onze juristen kunnen dat mee voor jou doen.


Hiervoor moet je wel eerst eerst een betaling doen van 100 euro administratietaks op het rekeningnummer BE38 7765 9774 0672 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen met als mededeling: ‘Beroep’ + naam beroepsindiener + OMV_2020112615.

Daarna volstaat het om je naam, adres en een motivatietekst van je beroep en de hinder die je gaat ondervinden van het project naar ons te sturen : dekaartrondtafel@hotmail.com samen met het betalingsbewijs van de administratieve taks en wij zorgen verder voor het indienen van je beroep.
Doe dit liefst deze week nog!

Wie volledig zelf via het omgevingsloket een beroep wil indienen kan best eerst dit instructiefilmpje bekijken :

Meer informatie kan je ook krijgen bij Raf Van Gestel 0472/38.79.05