Bomenkap Speelbos De Vlinder

Een kap machtiging die reeds verleend is in januari en niet gecommuniceerd is naar de wijk laat toe dat er serieus gekapt zal worden in het speelbos van de basisschool De Vlinder. Wij hebben ze en willen die graag met jullie delen :

Onder het mom van veiligheid wordt door de gemeente het scholenproject en deze kap met elkaar verzoend. Straffer nog, we vinden het onder één noemer op de website van de gemeente terwijl het hier nog steeds over een privé domein gaat. Het verslag van een boomchirurg uit 2017 vertelde ons dat het bosje, op enkele exemplaren na, in prima staat is (en dus al die tijd veilig was) en dat zulke grootschalige kap totaal overbodig is. Het enige pluspunt is dat er na al die jaren terug in gespeeld kan worden door de kinderen.

Er is een opvallende overeenkomst van een aantal bomen die nu gekapt zullen worden en die ook in het kapplan van de verkavelingsvergunning zijn opgenomen. Een verkavelingsvergunning die trouwens nog niet is goed gekeurd :

Een aantal belangrijke bezwaren die uit het openbaar onderzoek van de verkavelingsvergunning zijn gekomen gaan over het speelbos, de bomen, maar ook de fauna waar deze machtiging met de botte bijl doorgaat. Dat terwijl er op de bezwaren nog steeds geen antwoord is gekomen.

Het erge aan zulke kapmachtiging is dat het absoluut geen vergunning is. Er moet geen melding van gemaakt worden, geen openbaar onderzoek uitgevoerd worden en het omzeilt in dit geval een stuk van de verkavelingsvergunning.

Een aantal directe omwonenden (ook weer niet allemaal) hebben op de valreep een brief in de bus gekregen van de gemeente met een vage vermelding van de kapwerken nadat onze juriste de kapmachtiging opvroeg bij zowel gemeente als bij het Agentschap voor Natuur en Bos in Brussel. Ook hier weer de opmerking dat het hier nog steeds over een privaat bos gaat.