Ontstaan en wie we zijn

De Kaart Rond Tafel is een VZW die ontstaan is uit een actiegroep die de plannen van de gemeente Brasschaat rond het ‘scholenproject Kaart’ actief wil wijzigen. Momenteel gaat onze aandacht voornamelijk naar dit project.

Maar we willen meer zijn dan dat. De Kaart Rond Tafel wil de waarde van de wijk voor haar inwoners verhogen. Het horen, activeren, informeren en ondersteunen van wijkbewoners in thema’s van ruimtelijke ordening, de leefbaarheid van de wijk, jeugdzorg, mobiliteit, onderwijs, socio-cultureel werk, groenzorg, woonbeleid, verenigingsleven, sport en ontspanning, het landelijke karakter en aanverwante is voor ons de belangrijkste reden van ons ontstaan.

Initiatieven of projecten van andere partijen met tegenstrijdige belangen dan die van de bewoners van onze wijk ontkrachten wij met alle mogelijke democratische middelen.

Ondertussen zijn we gegroeid van actiegroep en feitelijke vereniging naar een VZW.