Scholenproject Kaart

Voor elke wijkbewoner zijn de gemeentescholen GILO/GIKO en de Vrije Basisschool ‘De Vlinder’ een begrip. Velen hebben daar hun broek versleten op de schoolbanken. Ook in zaal Berkenhof heeft men al eens een traan weg gepinkt wanneer onze pagadders het podium bestegen. Het speelbos is uniek in zijn soort.

Maar de gebouwen en infrastructuur zijn verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Dat zal niemand ontkennen. Al een aantal jaren is de gemeente in voorbereiding om aan deze problematiek een invulling te geven en is zaal Berkenhof van zijn private eigenaar overgenomen door de gemeente Brasschaat.

Op zondag 9 februari 2020 kreeg de buurt eindelijk inzage in de langverwachte plannen van het scholenproject.
De scholen worden vernieuwd. Hier zijn we heel blij mee. MAAR, toch was het voor vele buurtbewoners even slikken WANT er staan ook 103 woningen ingepland.

De gemeente wil geen geld investeren in het scholenproject. Dus het geld moet komen van de verkoop van die woningen, waarbij de regie in handen ligt van een private projectontwikkelaar.

Wij zijn niet overtuigd dat de wijk Kaart werkelijk behoefte heeft aan deze vele woningen. Het woonproject zal een te grote impact op de wijk hebben.

❌De oppervlakte van de 2 scholen wordt tot een minimum beperkt en de ruime speelplaatsen voor de kinderen verdwijnen.
❌De verkeerssituatie in de omgeving van de scholen wordt dramatisch.
Vooral de veiligheid van de zwakke weggebruiker komt ernstig in gevaar. Dit aanpakken zal de verkeersdruk op de andere straten in de wijk vergroten.
❌In de bouwplannen wordt geen realistische oplossing aangeboden voor de parkeernood in de omliggende buurt.
❌Appartementsblokken met 3 tot 4 bouwlagen hoog, zijn niet passend in het hart van onze wijk. Dit zal een deur openen voor alle andere toekomstige bouwprojecten in de wijk.

💚Geen 103 wooneenheden en geen hoogbouw.
💚Meer ruimte voor de scholen om te leren en te spelen.
💚Een duidelijk en veilig mobiliteitsplan en een oplossing voor de parkeerproblemen.
💚DUS: minder bouwheer en investeer!

Er werd beloofd dat men rekening zou houden met onze vragen en wensen met betrekking tot het nieuwe scholenproject. Dit is niet voldoende gebeurd! Er is geen draagvlak in de wijk en dat getuigen de vele affiches aan de ramen en de grote opkomst bij onze protestacties.

We vragen om gehoord te worden. We willen constructief de dialoog aangaan met het gemeentebestuur en aanmanen de plannen te wijzigen, zodat de Kaart een leefbare wijk blijft!