Beroepsschrift verkaveling ontvankelijk verklaard.

De provincie Antwerpen heeft het beroepschriften van De Kaart Rond Tafel VZW en de natuurlijke personen ontvankelijk en volledig verklaard. Dat wil dus zeggen dat de aanvraag van de verkavelingsvergunning opnieuw beoordeeld zal worden, ditmaal door de deputatie van de provincie Antwerpen.

Share on: