Beslissing van de provincie Antwerpen

Ondanks de vele bezwaren en het verzet in de wijk, ook na het wijzigingsverzoek, en de twee negatieve vernietigende verslagen van de Provinciale Omgevingsambtenaar, beslist de provincie Antwerpen om de verkavelingsvergunning mits voorwaarden goed te keuren. Zo zou de sporthal niet gebruikt mogen worden als er tegelijk theater wordt gehouden in het paviljoen. Dit is dus een voorwaarde die afhankelijk is van partijen, anderen dan de vergunningsaanvrager, wat juridisch gezien niet kan. Dit is maar één van de opmerkelijke dingen uit de beslissing.

Het uiteindelijke verslag en de argumentering van de deputatie van Antwerpen lijkt wel een een knip- en plak sessie te zijn geworden van de verslagen van Van Roey NV en het is wel duidelijk dat dit ook weer een politieke beslissing is die geen rekening houdt met de bewoners van de wijk Kaart en de schoolgaande kinderen.

Wij hebben altijd gesteld dat we alle democratische middelen zullen inzetten om de belangen van de wijkbewoners te verdedigen. Om die rede heeft de VZW beslist een procedure op te starten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Kortweg de RvVb.

We willen jullie uiteraard ook de integrale beslissing en argumentatie van de deputatie niet onthouden :

Share on: