Nieuw openbaar onderzoek

De provincie Antwerpen heeft een nieuw openbaar onderzoek bevolen naar aanleiding van het wijzigingsverzoek dat Van Roey heeft ingediend. De gemeente Brasschaat neemt dit belangrijk aspect onbegrijpelijk niet op in haar communicatie want er kunnen terug bezwaren ingediend worden! Dit is waarom de bekende gele plakkaten opnieuw geplaatst zijn. Lees onder de documenten verder hoe je dit kan doen.

Het volledige dossier en de mogelijkheid om digitaal bezwaar in te dienen kan op het omgevingsloket : https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=zkVWLqLaSlqI-qNBZ5VZWA onder omgevingsnummer : 2020112615

Hier alvast een paar documenten uit het wijzigingsverzoek.

Allereerst wordt in het wijzigingsverzoek het verslag van de Provinciaal OmgevingsAmbtenaar (POA) juridisch aangevochten :

De nieuwe verantwoordingsnota van Witteveen en Bos in opdracht van Van Roey kan je hier lezen :

Tegelijk wordt er een adendum toegevoegd aan het Mober en wordt het nieuwe mobiliteitsplan van de wijk als een vaststaand element opgenomen :

De Kaart Rond Tafel VZW is zich volop aan het organiseren om de wijkbewoners bij te staan bij het indienen van een bezwaarschrift op volgende manier :

 • De VZW is bezig om een standaardblad op te stellen dat je kan ondertekenen en een lijst aan het voorbereiden met punten waaruit je kan kiezen en zelf een motiverende tekst schrijven.
 • Uiteraard zelf uw bezwaarschrift opstellen met uw eigen punten (voorkeur).

Bezwaar kan je indienen tot 14 januari 2022 op de volgende manieren:

 • Het makkelijkst is digitaal via het omgevingsloket: https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be (projectnummer 2020112615)
 • Op papier een aangetekend schrijven geadresseerd aan:

  Het College van Burgemeester en Schepenen
  Verhoevenlei 11
  2930 BRASSCHAAT
  (Indienen bij de gemeente kan per aangetekend schrijven of afgifte in het gemeentehuis met
  ontvangsbevestiging.)
 • Lukt dit niet, dan dienen wij het ingevulde formulier voor je in! Hiervoor bus je je bezwaarschrift ten laatste 12 januari 2022 op: Hoge Kaart 118, bus 1 of geef een seintje en dan komen we het ophalen!

Ons standaard bezwaar kan je hier downloaden :


We hebben zoals de vorige keer ook een lijst met een 48 punten die kunnen dienen om ispiratie op te doen in het geval je (wenselijk) een eigen bezwaarschrift wil schrijven :

In een notendop nog eens de manier om je bezwaar in te dienen :

Share on: