Samenvatting verzoekschrift RvVb

De VZW en vijf natuurlijke personen hebben beslist een procedure op te starten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Kortweg de RvVb.

Het verzoekschrift zelf kunnen we om procedurele redenen niet delen, maar we kunnen wel de de argumenten en de middelen uit het dossier samen vatten :

Share on: