Update november 2022

Het lijkt een beetje stilletjes rond De Kaart Rond Tafel, maar we blijven volop bezig.

Wijkcirculatieplan

Iedereen in de wijk heeft de invoering gemerkt van de nieuwe richtlijnen inzake verkeerscirculatie: zone 30 + fietsstraten + fietssuggestiestroken + enkelrichtingstraten.

De Kaart Rond Tafel vindt de uitvoering van deze eerste fase van het mobiliteitsplan voor onze wijk een goede zaak. Er is meer aandacht voor de zwakke weggebruikers: fietsers, voetgangers, kinderen op steps. Wij zijn voorstander !

Natuurlijk zullen we nieuwe gewoontes moeten kweken bij deze gewijzigde verkeerssituaties. Dit vraagt tijd. Niet alle knelpunten inzake mobiliteit in onze wijk zijn bij deze eerste stap opgelost.
We blijven dit verder van kortbij opvolgen.

Project Kaart

Er zijn in de procedure van de omgevingsvergunning Project Kaart wel wat ontwikkelingen die we jullie niet willen achter houden :

  • Blijkbaar is er een communicatie geweest tussen bouwpromotor Van Roey en het Schepencollege omtrent een schorsing van samenwerking. De projectontwikkelaar vreest het procesrisico om de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwisting te verliezen naar aanleiding van het tweevoudig negatief advies van de Provinciale Omgevingsambtenaar.
  • Hoge energiekosten en verhoogde materiaalprijzen zijn ook een argument om de samenwerking tijdelijk op te schorten.
  • Ondertussen wachten wij met zijn allen met veel geduld op een uitspraak van de Raad van Vergunningsbetwisting. Het project staat op een laag pitje.

Wij zijn voorstander van een gemeente die zelf investeert in onze wijk met een openbare invulling van de projectsite zoals ruime scholen, moderne lokale sportinfrastructuur en ruimte voor vrijetijdsbesteding met een polyvalent karakter.
Uit de wijk Kaart ontvangt de gemeente heel veel belastinggeld dus mag de wijk ook een return verwachten naar noodzakelijke investeringen in publiek patrimonium, zoals deftige schoolgebouwen en ruimte voor vrijetijdsbesteding.

Algemene Vergadering

Inwoners van de Kaart die een zegje willen hebben in onze werking of willen meedoen bij overleg en acties, zijn welkom op onze Algemene Vergadering van 11 januari ’23 om 19u in zaal De Eekhoorn, Hoge Kaart 80. Nadien volgt er om 20:00 uur nog een Nieuwjaarsdrink waar we als wijk wat kunnen nababbelen. Stuur ons een mailtje om deel te nemen zodat wij weten hoeveel volk we mogen verwachten.

Share on: