Vervolg procedure Provincie Antwerpen

Beste wijkbewoner, sympathisanten en vrienden 

Tevergeefs heeft onze juriste met de provincie Antwerpen gecommuniceerd om informatie te krijgen over wat de deputatie nu eigenlijk beslist heeft omtrent de verkavelingsvergunning na de hoorzitting van 9 november 2021. 

De beroepsindieners zijn via een ongebruikelijke omweg ingelicht over het besluit dat daar genomen is. 

We kregen te horen dat er op de Algemene commissie, de voorbereidende vergadering van de gemeenteraad, van 7 december plotsklaps dezelfde dag nog een agendapunt werd toegevoegd omtrent het verder verloop van het dossier. 

Het is duidelijk dat de gemeente volledig op de hoogte is van wat er staat te gebeuren. Een vermoeden dat wij al veel langer hadden. De beroepsindieners blijven op dit moment in het ongewisse wat opmerkelijk is aangezien zij de belangrijkste betrokken partij zijn. Kijk hieronder naar de livestream van die commissie en ‘het agendapunt Kaart’.

Wat we uiteindelijk op die algemene commissie te weten zijn gekomen: 

 • De deputatie provincie Antwerpen heeft op 16 november (!) een termijnverlenging toegestaan om Van Roey de kans te geven een wijzigingsverzoek in te dienen en het verslag van de Provinciaal Omgevingsambtenaar (POA) te bestuderen en aan de opmerkingen te voldoen. 
 • Van Roey dient op 7 december een wijzigingsverzoek in maar de inhoud daarvan krijgen we niet te zien voor het openbaar onderzoek dat van start moét gaan voor 17 december 2021. Ondertussen is dat bevestigd via het omgevingsloket. 
 • De provincie heeft tot 7 februari de tijd om tot een beslissing te komen. 
 • Blijkbaar heeft de gemeente wél inzage in wat Van Roey van plan is want in de algemene commissie spreekt men over een bouwlaag minder van de meergezinswoningen waardoor men speculeert dat de parkeer- en mobiliteitsproblematiek ‘verdwijnt’ met de ‘flankerende’ maatregelen uit het bestaande Mober (dat trouwens ook negatief beoordeeld werd door de POA).
 • Voorts leidden wij af dat volgens Van Roey de POA het allemaal niet zo goed begrepen heeft en gaan ze nog wat ‘verduidelijken’…

Wij gaan als wijkvereniging alvast niet akkoord met een bouwlaagje minder en een bijkomend witgekalkt parkeervakje meer. Dat is al eerder aan zowel gemeente als bouwpromotor kenbaar gemaakt.

Het blijft opmerkelijk dat na 670 bezwaarschriften, tonnen commotie, ongeruste wijkbewoners en een vernietigend onafhankelijk verslag van de provinciale omgevingsambtenaar er weer blind voorbij gegaan wordt aan de kern van heel deze zooi:

 • Onze scholensite wordt getransformeerd in een winstgebied voor een projectontwikkelaar
 • Een maximum aan open ruimte wordt gebetonneerd en vol gebouwd
 • De oppervlakte van de schoolgebouwen en speelruimte wordt tot een absoluut minimum herleid
 • De impact door deze gigantische woonverdichting zal door een bouwlaag minder de parkeer- en mobiliteitsproblematiek niet oplossen ondanks de ingebeelde flankerende maatregelen van het Mober

Waar wij voor ijveren :

 • Open ruimte en een openbare invulling van de site (waar ze voor bestemd is volgens het BPA)
 • Kwalitatieve scholen gericht naar de toekomst met voldoende ruimte om kinderen zich te laten ontwikkelen en te laten spelen
 • Een site voor de wijk als ontmoetingsplaats en voor sport- en cultuur beleving
 • Dit alles in harmonie met de eigenheid en het specifieke karakter van de wijk en haar scholen

Er komt dus dra een nieuw openbaar onderzoek voor de provincie Antwerpen en georganiseerd door de gemeente naar aanleiding van het wijzigingsverzoek van Van Roey. We verwachten dus binnen de week nieuwe gele plakkaten.

We verwachten inhoudelijk op het wijzigingsverzoek geen veranderingen die aan de verzuchtingen van de wijk, haar kinderen en haar bewoners voldoen. Haal de bezwaarpennen dus maar terug boven. We hebben al bewezen dat we wel degelijk verschil kunnen maken en afdwingen wat goed is voor onze wijk en haar bewoners.

Wij staan alvast klaar om jullie daar in bij te staan en houden jullie op de hoogte.

Jullie team van DKRT.

Share on: