Wachten op beslissing deputatie van de provincie Antwerpen…

Beste wijkbewoners, sympathisanten en vrienden

Er is veel gebeurd op korte tijd rond het scholenproject Kaart en was het moeilijk om accuraat te berichten zonder misverstanden te creëren en niet op een aantal feiten vooruit te lopen.
We wachten momenteel op een belangrijke beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen en dat stelt ons ondertussen wel in staat om een tussentijdse stand van zaken te geven.

Verslag van de Provinciale Omgevings Ambtenaar (POA)

Op 5 november heeft onze juriste het verslag ontvangen van de POA. In een aantal zeer essentiële punten volgt de POA de argumentering van de beroepsindieners en voegt zelf nog argumentering toe en heeft als gevolg het advies gegeven om de vergunning te weigeren.
Let wel, dit is slecht het advies van de POA. Het is uiteindelijk de deputatie die een beslissing neemt.
Hieronder het verslag van de POA. Lees verder onder het verslag.


Hoorzitting 9 november 2021

Op 9 november 2021 is er een hoorzitting geweest die toeliet om beide partijen aan het woord te laten en hun zaak te verdedigen voor de provincie Antwerpen. Aanwezigen waren een delegatie van De Kaart Rond Tafel VZW en haar juriste, een aantal natuurlijke beroepsindieners, Van Roey NV en jurist en de omgevingsambtenaar van de gemeente Brasschaat met jurist.
Onze juriste heeft een goede uiteenzetting gegeven over de gerieven van de beroepsindieners. De jurist van Van Roey heeft weinig pleidooi geleverd maar heeft wel aangekondigd om een wijzigingsverzoek op de verkavelingsvergunning in te dienen. Wij zijn heel nieuwsgierig naar de inhoud van deze wijziging. Praktisch betekent dit een termijnverlenging en een nieuw openbaar onderzoek. Afwachten wat de deputatie met dit verzoek zal doen.

Volgende week verwachten wij daar meer nieuws over. We houden jullie op de hoogte!

Share on: