Middelen tegen verkavelingsvergunning niet weerhouden

Beste wijkbewoner en sympathisant

Zoals jullie ondertussen al weten zijn onze middelen tegen de verkavelingsvergunning van het project Kaart niet weerhouden door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat is een spijtige zaak voor de wijk Kaart.

We zijn verwonderd over de uitspraak, zeker omdat we tot tweemaal toe zijn bijgetreden door specialisten ruimtelijke ordening zoals de Provinciale Omgevingsambtenaar van Antwerpen. Over de neutraliteit van dit arrest, en het feit dat bepaalde instanties op voorhand op de hoogte waren van de uitspraak, kunnen vragen gesteld worden. We lezen ook verschillende keren in het arrest: “opnieuw de aanvrager (Van Roey) kan worden bijgetreden.“ Dit is niet de taak van de voorzitter van de Raad die de eigen beoordeling niet in de plaats van de provincie mag zetten. Dit riekt naar partijdigheid. Onze VZW gaat in ieder geval de mogelijkheid na of dit arrest in cassatie kan aangevochten worden.

Wij hebben het fatsoen gehad om een paar dagen de tijd te nemen en het arrest ten gronde door te nemen. Vandaar onze excuses dat het een paar dagen heeft geduurd om onze communicatie bij te stellen.

Dat staat in schril contrast met de manier waarop ons gemeentebestuur, nog voor wij de uitspraak kenden, naar de pers is gestapt om het arrest wereldkundig te maken. Het had beter geweest mocht er een dialoog aangegaan zijn met de betrokken partijen.

En we hebben ook hartverwarmend nieuws. Toen wij dit voorjaar de wijk zijn ingetrokken met onze paaseieren actie is nogmaals gebleken hoeveel steun wij van jullie hebben. 84,3 % van de huizen waar we aangebeld hebben heeft aangegeven dat ze het project zoals het nu is helemaal niet zien zitten. Die steun doet ons deugd en toont aan dat wij wel luisteren naar de wijk. Het gemeentebestuur zou er goed aan doen om dat ook te doen maar we vallen daarmee spijtig genoeg in herhaling.

Wij blijven ijveren voor nieuwe scholen en een publieke invulling van de site met sportvoorziening voor onze lokale sportverenigingen en een culturele ontmoetingsplaats. Het project moet een scholenproject zijn en geen immobiliën project.

De verkavelingsvergunning is maar een onderdeel van de ganse procedure. Vooraleer er een schop in de grond gestoken kan worden zijn er nog bouwvergunningen nodig en daar zijn we op voorbereid. Als er geen wijzigingen komen in de plannen van het project gaan we zoals beloofd aan de wijk, ons daar uiteraard tegen blijven verzetten.

We houden jullie op de hoogte en nogmaals een enorme dank voor de steun en het vertrouwen dat we van jullie mogen hebben.

Lees alvast hieronder het lijvig arrest :