Nieuwe parkeerverordening in opmaak

5 februari 2023

Beste Kaartenaar en sympathisant

We wisten dat het er zat aan te komen en nu is het zover. De gemeente Brasschaat wil de spelregels aanpassen op één van de grote bezwaren die zijn ingediend tegen het immobiliën project Kaart zijnde haar eigen parkeerverordening. Er loopt een openbaar onderzoek van 16 januari 2023 tot en met 14 februari 2023 rond een parkeerverordening in ontwerp : (lees verder onder de pdf)

Wat vooral dus opvalt is dat de parkeernormen niet overal meer dezelfde zullen zijn in Brasschaat. Er wordt met 3 zones gewerkt en afhankelijk hoe het uitkomt zullen de normen strenger of soepeler zijn. De criteria zijn zeer vaag en op zijn minst subjectief te noemen. Dit is een aantasting van het gelijkheidsbeginsel.

Laat ons dit eens toepassen in onze wijk. In de oude parkeerverordening voldeed het project Kaart van geen kanten aan de parkeervereisten binnen de grenzen van het project. Als wij de berekening maken op de nieuwe parkeerverordening in ontwerp, voldoet het project plots wel aan de vereisten want de site is heel nauwgezet in zone 2 ingedeeld :

Op zijn minst opmerkelijk te noemen…

We vermoeden dat hier de fundering wordt gelegd voor een volgende verkavelingsaanvraag waarbij het parkeerprobleem dan plots als sneeuw voor de zon verdwenen zal zijn.

De volledige kaart met zones :

Het dossier is uiteraard ook te raadplegen op www.brasschaat.be/parkeerverordening

Ondanks een aantal goede elementen in het voorstel zijn er toch wel zaken die vooral de projectontwikkelaars van dienst zijn en die niet het belang van de Brasschaatse burger en de Kaartenaar behartigen. Om die rede roepen wij op om bezwaar in te dienen tegen dit voorstel parkeerverordening. De VZW gaat dit ook doen met onze juriste. Om inspiratie op te doen voegen we hier een document toe met een tiental bezwaren die voor ons al in het oog springen:

Heb je graag het document met bezwaren in word-formaat : bezwaren-voorbeelden

Je stuurt je eventueel bezwaar schriftelijk tot en met 14 februari naar het College van burgemeester en schepenen (volgens de website van de gemeente) :

  • per mail : info@brasschaat.be
  • per aangetekend schrijven aan het College van burgemeester en schepenen, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat met vermelding Ontwerp parkeerverordening;
  • Afgeven na ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis, Verhoevenlei 11.

Als je zelf graag je bezwaarschrift indient, bezorg ons dan een kopie zodat wij zicht krijgen op de bezwaarschriften.

Je kan ook je bezwaar afgeven aan ons op onze hoofdzetel Hoge Kaart 118 (kapsalon) tot en met 13 februari en dan zorgen wij dat dit tijdig bij de gemeente terecht komt.