Nieuwsbrief 21 juni 2021

Beste wijkbewoner en sympathisant,

Het is tegelijk hartverwarmend maar ook essentieel dat wij mogen rekenen op de steun en hulp van de wijkbewoners.

De verkoop van onze paaseitjes was een waar succes! Het heeft ons de nodige middelen gegeven om de eerste procedures te kunnen verderzetten. Maar vooral het persoonlijk contact en de steun die wij mochten ervaren van de wijkbewoners waren gewoonweg fantastisch.

Omdat we een breed palet van wijkbewoners willen vertegenwoordigen blijven we op zoek naar leden voor onze Algemene Vergadering. Zo kunnen we jullie standpunten het beste behartigen en houden we de vinger aan de pols over wat heerst en leeft in onze wijk. Je krijgt hierdoor ook meer gedetailleerde informatie over onze projecten en acties. De Algemene Vergadering komt jaarlijks samen in oktober of als het nodig is om de leden te raadplegen.

Voor lidmaatschap stuur je best een mailtje naar admin@dekaartrondtafel.be of dekaartrondtafel@hotmail.com. Uiteraard kan je ook eens binnen springen op onze maatschappelijke zetel : Hoge Kaart 118.

De Kaart Rond Tafel zit ondertussen niet stil. We zijn in een periode waarin procedures lopen maar die niet zo zichtbaar zijn naar de buitenwereld.

Lopende procedures

Momenteel zijn er drie dossiers die onze aandacht vragen.

 • Op 20 mei 2021 is de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) verbod op meergezinsgebouwen verschenen in het Belgisch Staatsblad. In die herziening wordt uitbreiding gedaan in wijk Kaart met 2 zones van toegelaten meergezinsgebouwen op het Kaartseplein en de Hoogboomsteenweg.

  Dit RUP is gewijzigd in afwachting van het RUP Kernversterking wonen en detailhandel waarbij een uitzondering gemaakt wordt voor overheden en hun private partners op de bouw van meergezinsgebouwen, wat een schending is van het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet.

  Onze bezwaren tegen beide RUP’s zijn ook niet serieus behandeld. De gemeente heeft onze bezwaren niet gevolgd en al zeker geen uitdrukkelijk gemotiveerd besluit gegeven waarom ze onze bezwaren opzij heeft geschoven.

  Momenteel zoeken onze juristen uit of we een procedure gaan starten bij de Raad van State om deze RUP’s te schorsen of te vernietigen.
 • Om de verkaveling mogelijk te maken is er een wijziging nodig van de rooilijnen en is er nieuwe en gewijzigde wegenis die beiden in de Gemeenteraad zijn goedgekeurd.

  Ook hier onderzoeken we of er een beroep zal aangetekend worden tegen deze beslissing bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
 • Momenteel wachten we de beslissing over de verkavelingsvergunning van het College af. Afhankelijk van deze beslissing bereiden wij de juridische stappen voor om bij de nodige instanties beroep aan te tekenen.

Gesprekken met gemeentebestuur en Van Roey NV

Verleden jaar zijn we door het Gemeentebestuur als actiegroep nog weg gelachen geweest bij de voorstelling van het scholenproject Kaart.

Een jaar later hebben zowel het gemeentebestuur als projectontwikkelaar Van Roey afzonderlijk een gesprek met ons gevraagd omdat waarschijnlijk ons en jouw verzet vruchten begint af te werpen. Wij zijn uiteraard altijd bereid om te luisteren.

 • Het gemeentebestuur heeft ons in weinig woorden te kennen gegeven dat het project zoals het nu op tafel ligt er wat hen betreft zal komen. Wij hebben daarop geantwoord dat we alle democratische middelen zullen gebruiken om de belangen van de wijk te verdedigen.
 • Van Roey is verwonderd over de commotie die er ontstaan is en zou graag via een onafhankelijke intendant de verschillende partijen bij elkaar brengen. Een eventuele wijziging in het aantal woningen zou zelfs bespreekbaar zijn.

We willen nogmaals benadrukken dat De Kaart Rond Tafel nieuwe schoolgebouwen prioritair stelt zonder aantasting van de leefbaarheid, het weefsel en de belangen van de wijk en haar bewoners. Wij hebben ook geen mandaat om over eventuele wijzigingen van het project te onderhandelen. De gemeente had haar huiswerk maar moeten maken om te weten wat de draagkracht ging zijn onder de bewoners. Het gebrek aan communicatie en betrokkenheid van de wijk en de vooringenomen harde houding van het gemeentebestuur naar haar bewoners toe hebben wij in beide gesprekken heel nadrukkelijk aangebracht.

Mobiliteitsplan

De gemeente wil een nieuw mobiliteitsplan in de wijk invoeren. Daar werd eerst een grote consultatieronde voor ingericht in de gemeenteschool. Met de ideeën die daaruit voortvloeiden ging de gemeente in aparte werkgroepjes deze plannen verder uitwerken. Achteraf – mede door de covid-19 crisis – is dit één groepje geworden. Ondertussen is het oorverdovend stil geworden rond dit mobiliteitsplan.

Wij blijven uiteraard zeer benieuwd naar de afwikkeling hiervan en hopen dat de gemeente lessen leert uit het verleden. Wat we nog meer hopen is dat dit een positief plan wordt waar budget voor is: hier en daar een bloembakje en een verkeersbord is geen excuus om heel de wijk vol met parkeervakken te kalken.

Warme groet en tot in den draai,

Het team van De Kaart Rond Tafel (DKRT)