Nieuwsbrief 1 december 2020

De Kaart Rond Tafel

Beste buur, wijkbewoner, sympathisant

Welkom op de eerste nieuwsbrief van De Kaart Rond Tafel VZW.

Een nieuwsbrief

Wij zitten niet stil! We hebben even tijd nodig gehad om genoeg contacten te verzamelen binnen de wijk om onze communicatie te organiseren en om een eerste nieuwsbrief te publiceren. Jullie zijn massaal bezig om ons die gegevens te bezorgen en steun te geven aan onze vereniging, waarvoor onze dank.

Oprichting VZW

Zoals aangekondigd is de wijkvereniging en actiegroep De Kaart Rond Tafel op 21 oktober een VZW geworden. Hiermee willen wij het aanspreekpunt zijn van de wijk Kaart en geven wij onze organisatie rechtspersoonlijkheid en bescherming aan haar leden.

Ontstaan en doel

De vereniging is ontstaan uit een verzet tegen de plannen en samenwerking van de gemeente Brasschaat met een private partner omtrent het scholenproject Kaart, wat eigenlijk meer een investeringsproject blijkt te zijn. Maar we willen meer zijn dan dat. De Kaart Rond Tafel wil de waarde van de wijk voor haar inwoners verhogen.

Verloop Schoolproject Kaart

Wij zijn helemaal niet tegen het moderniseren van de schoolgebouwen maar dat mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de wijk en waarbij uiteindelijk de inwoners van Brasschaat de grootste last zullen dragen.

Momenteel is de gemeente bezig een huidig Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) omtrent het verbod op de bouw van meergezinswoningen versneld te wijzigen en een nieuw RUP op te stellen met uitzonderingen waardoor de gemeente haar plannen kan door voeren. Tegen beide RUP’s hebben wij bezwaar aangetekend dat terug te vinden is op onze website : www.dekaartrondtafel.be/wijzigen-rup-beleid/

Ondertussen bereiden wij onze bezwaren voor tegen de nodige verkavelingsvergunning en de ondersteuning om wijkbewoners bij te staan in het mee indienen van deze bezwaren of om eigen bezwaren op te stellen.

Noden van de VZW

Wij brengen momenteel de nodige structuur aan in onze organisatie en proberen de financiële slagkracht van onze vereniging te versterken.

Dat is nodig om ons juridisch te laten bijstaan in het verzet tegen het Scholenproject Kaart zoals het nu op tafel ligt. Voor dit laatste hangen wij volledig af van giften van jullie. Ook hier onze enorme dank aan de mensen die reeds een bijdrage hebben geleverd.

Onlangs hebben we ook een nieuw rekeningnummer geopend op naam van onze VZW en waar jullie bijdragen meer dan welkom zijn : BE64 9733 98516652

Ons oud nummer blijft actief voor diegenen onder jullie die dit nog hebben, maar we prefereren het gebruik van het nieuwe rekeningnummer. 

Share on: