Nieuwsbrief 28 januari 2021 : Procedure Verkavelingsvergunning gestart

Beste Kaarters!

Voor wie zich ingeschreven had op de nieuwsbrief van de gemeente om op de hoogte gesteld te worden van de ontwikkelingen in het lopende ‘scholenproject’ komt van een kale reis terug.

Wij zullen het dan in hun plaats maar doen. Ondertussen is het openbaar onderzoek voor de verkavelingsvergunning lopende. Dit houdt in dat wie bezwaren heeft over dit project deze aan de gemeente mag overmaken.

Dit is een zeer belangrijke fase in de loop van het project; het is de enige en laatste kans om je grieven en bezorgdheden rond de verkaveling kenbaar te maken. Dit kan je doen in het omgevingsloket op volgende link of aan de gemeente; of wij doen het voor jou. Steek het dan in de bus op de Hoge Kaart 118, bus 1. Vergeet zeker niet referentie 2020/OVK/0009 te vermelden!

Goede bezwaren schrijf je individueel, volgens jouw persoonlijke situatie. Daarbij geef je aan hoe jij de concrete hinder zal ervaren.

Een lijst met voorbeelden van bezwaren kan je hier vinden.

We hebben ook een leeg bezwaarschrift voorbereid dat je hier kan vinden.

Alle hulp om een bezwaar in te dienen kan je nog eens nalezen op onze website : www.dekaartrondtafel.be

Om een duidelijk signaal af te leveren aan onze gemeente dat dit project zoals het nu is voor veel wijkbewoners niet aanvaardbaar is, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dit ook effectief doen. Elke volwassene mag een bezwaarschrift indienen, dus ook je kinderen, ouders, buren, vrienden,…

Help ons mee om de kinderen de scholen te geven die ze verdienen in plaats van het immoproject dat daar nu gebouwd zal worden.

Ons juridisch traject is gestart en we hebben een omgevingsjuriste die ons dossier gaat behartigen.

We doen dus boter bij de vis en de reeds geschonken fondsen worden goed gebruikt. Waarvoor dank nogmaals aan jullie allemaal.

Alle steun is en blijft natuurlijk meer dan welkom op BE64 9733 9851 6652. Hoe meer fondsen we kunnen werven, hoe langer we deze strijd kunnen aangaan om het een aanvaardbaar project voor iedereen te maken. We laten ons als wijk niet zomaar opzij zetten! De Kaart Rond Tafel VZW  

.

Share on: