Gazet van Antwerpen 30 juni 2020

Driehonderd buurtbewoners protesteren tegen Scholenproject Kaart: “104 wooneenheden is echt te veel”

Kijk eens! Ondanks de regen lieten 300 bewoners van de kaart zien dat ze het niet eens zijn met de megalomane plannen!
De petitie heeft de kaap van 1000 ondertekenaars overschreden…
Gemeentebestuur, jullie zijn ónze verkozenen, wij betalen jullie om beslissingen te nemen ten bate van de gemeenschap.
Wiens belangen gaan jullie dienen: de onze of die van de projectontwikkelaar?

Enne, mevrouw Van Honste:
Goede politici zoeken naar oplossingen.
Zwakke politici schuiven de schuld naar anderen.

Share on: