Het Laatste Nieuws 11 juni 2020

Actiegroep tegen bouw van 104 woningen ontgoocheld na overleg met gemeente: “Er zullen nog acties volgen”

GEMEENTE BLIJFT VASTHOUDEN AAN 103 WONINGEN OP DE KAART TEN KOSTE VAN DE SCHOLEN EN DE OPEN RUIMTE.

💚Onze delegatie heeft dapper het woord genomen en de belangen van de wijkbewoners en de scholen verdedigd.

De gemeente weigert echter gehoor te geven aan de bezorgdheden van de wijk.
NVA en VLD willen de plannen op geen enkel punt aanpassen. Ze vinden dat er voldoende inspraak mogelijk is geweest en beweren dat het project wordt gedragen door de wijk.

De Kaart rond tafel geeft niet op en we zullen de acties aanscherpen!
Wie mee wil helpen, of het comité mee wil ondersteunen is meer dan welkom! 🏡🌈

Share on: