Steun

De Kaart Rond Tafel is een jonge vereniging dus onze kas is nog niet wat ze zou moeten zijn. Voor werkingsmiddelen zoals drukwerk, website, organisatie, oprichtingskosten, actiemateriaal,… maar ook voor juridische bijstand zijn wij constant op zoek naar mensen met een juridische achtergrond die ons verder kunnen helpen en voor verse fondsen om juridische bijstand eventueel te kunnen financieren..

In tijden van Covid-19 is het niet evident om geld in te zamelen op een ludieke en gezellige manier zoals een pannenkoekenslag of dergelijke. Wanneer de situatie het terug toelaat gaan we daar in de toekomst wel op inzetten omdat het sociale aspect in de wijk Kaart voor ons belangrijk is. Maar momenteel zijn we overgelaten aan de gulle handen van de mensen.

Wil je ons graag verder helpen in het voortbestaan van onze VZW dan is elke gift letterlijk goud waard. Doneren kan op volgend rekeningnummer : BE16 9733 9226 2374

De wijk Kaart en haar bewoners en De Kaart Rond Tafel VZW zijn je dankbaar.