WE WILLEN ONS EI KWIJT…

[ditty_news_ticker id="564"]


BEDANKT VOOR JULLIE STEUN!

BESTE WIJKBEWONERS EN SYMPATHISANTEN,

DE VERKAVELINGSVERGUNNING

Een dikke maand geleden werden de gele borden uitgehangen met de aankondiging van de verkaveling voor het scholenproject in het centrum van onze wijk. Ruim 3 hectare zou worden verkaveld: voor de gemeentescholen GIKO en GILO de Kaart, de Vlinderschool, maar ook voor een paviljoen voor veelzijdig gebruik, een gigantische sporthal en meer dan 100 woonunits. Dit alles gaat voor extra drukte zorgen in onze wijk, met als grootste pijnpunten: parkeerproblemen en mobiliteitsoverlast.

Deze en nog andere bezorgdheden zagen we duidelijk terugkomen in de 500 bezwaarschriften die werden neergelegd bij het gemeentebestuur. De grootste conclusie: het gemeentebestuur heeft het project van eieren gemaakt!

Deze actiefase werd afgesloten en was een geweldig succes, mede dankzij jullie inzet en hulp. Nu is het wachten op de antwoorden op de vele vragen.

JURIDISCH TRAJECT

Omdat we in dit project ook redelijk wat juridische vaktaal tegenkwamen, werd besloten om ons, als VZW De Kaart rond Tafel, te laten bijstaan door gespecialiseerde juristen, die ons tijdens dit hele traject zullen begeleiden. Zo hebben we nu ook begrepen dat de verkavelingsvergunning slechts een eerste stap was in een lange opeenvolging van procedures, goedkeuringen en beroepsmogelijkheden. En we zijn er intussen van overtuigd dat een juridisch traject het meeste slaagkansen heeft. Er valt nog een serieus eitje te pellen!

Samen willen we voor onze wijk tot het uiterste gaan. Het moet een scholenproject blijven en de draagkracht van de wijk, op alle gebied, mag niet overschreden worden.

FINANCIËLE STEUN

Het hele eieren eten is, dat we om dit traject te kunnen financieren, dus op zoek moeten gaan naar fondsen. Door de vrijwillige en gulle giften van enkele wijkbewoners, vorig jaar, hadden we al een mooi startbedrag.

Om 5.000 euro meer in kas te krijgen, organiseren we nu onze PAASACTIE, want je kan geen omelet maken zonder eieren te breken!

Iedereen die voor deze actie rondgaat, doet dit gratis en vrijwillig voor het welzijn van onze wijk. En elke Euro die we op deze manier verdienen, investeren we in de wijk.

Maar genoeg gekakel nu, we gaan eieren leggen,… euh, verkopen!

Mail: dekaartrondtafel@hotmail.com

Facebook : www.facebook.com/dekaartrondtafel

Rekeningnr: BE16 9733 9226 2374