Wijzigen RUP beleid

De eerste stap die de gemeente dient te nemen is het versneld wijzigen van het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) ‘Verbod op meergezinsgebouwen’ uit 2009 en het invoeren van een nieuw RUP ‘Kernversterking, detailhandel en wonen’.

Het RUP ‘Verbod op meergezinsgebouwen’ bepaalde dat er geen meergezinsgebouwen mogen gezet worden in de gemeente. Uiteraard is dat tegen de plannen van het Scholenproject Kaart. Hiertegen kon bezwaar ingediend worden tot 19 oktober 2020. Het RUP is blijkbaar niet meer te raadplegen op de website van de gemeente…

Het RUP ‘Kernversterking, detailhandel en wonen’ heeft ook eenzelfde clausule, maar legt uitzonderingen op als het gaat over projecten die de gemeente zelf verwezenlijkt. Met andere woorden, de burger moet zich aan de regels houden, de gemeente niet. Ook hier kon tot 19 oktober 2020 bezwaar tegen ingediend worden.

Zowel tegen de versnelde wijziging ‘RUP Verbod op meergezinsgebouwen’ als tegen het nieuwe RUP ‘Kernversterking, detailhandel en wonen’ heeft De Kaart Rond Tafel VZW bezwaar ingediend.

Bezwaar tegen versnelde herziening ‘RUP Verbod op meergezinsgebouwen’ :

Bezwaar tegen RUP ‘Kernversterking, detailhandel en wonen’ :